Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Złotowscy policjanci uczestniczyli w biciu rekordu w jednoczesnej resuscytacji

Data publikacji 18.10.2016

grupa17 października w ramach „Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca” przeprowadzona została ogólnopolska próba pobicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą liczbę osób. Do udziału w tym niecodziennym wydarzeniu zaproszeni zostali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Złotowie.


 
 
 
 
 
 
Po raz pierwszy z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji „Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca" został zorganizowany w 2013 roku. Kampania podjęta przez Europejską Radę Resuscytacji była odpowiedzią na Deklarację Parlamentu Europejskiego z czerwca 2012 roku, w której to państwa członkowskie nawoływały do ustanowienia Europejskiego Tygodnia Podnoszenia Świadomości o Problemie Nagłego Zatrzymania Krążenia jako akcji edukacyjnej kierowanej do społeczeństwa.

 

W poniedziałek w hali widowiskowo - sportowej w Złotowie spotkali się przedstawiciele władz powiatu, miasta, Pogotowia, Straży Pożarnej, Policji, instytucji pomocowych, środowiska szkolne i pedagogiczne oraz mieszkańcy Złotowa. Punktualnie w południe ponad 300 zebranych osób wspólnie przeprowadziło półgodzinną akcję resuscytacyjną na fantomach. Celem przedsięwzięcia było podnoszenie świadomości społeczeństwa w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej. Udział złotowskich policjantów był wyrazem poparcia rozpowszechniania wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy osobie, u której wystąpiło nagłe i niespodziane zatrzymanie krążenia.
nacz
korzen
wa
plakat
nacz3