Awanse złotowskich policjantów - Aktualności - KPP Złotów

Aktualności

Awanse złotowskich policjantów

Data publikacji 29.11.2017

W sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Złotowie podczas odprawy służbowej kadry kierowniczej, Komendant Powiatowy Policji w Złotowie podziękował policjantom za dobrą pracę i wręczył rozkazy o mianowaniu na wyższe stanowiska służbowe.

29 listopada br. w Komendzie Powiatowej Policji w Złotowie podczas odprawy z udziałem kadry kierowniczej mł. insp. Robert Chwedczyk Komendant Powiatowy Policji w Złotowie wręczył rozkazy personalne o mianowaniu na wyższe stanowiska służbowe. Policjantom gratulował również Zastępca Komendanta Powiatowego Policji nadkom. Marcin Kowalski. Awansowani zostali:

sierż. szt. Natalia Cieślarska - na stanowisko Zastępcy Dyżurnego w Zespole Dyżurnych Komendy Powiatowej Policji w Złotowie

st. asp. Radosław Pawlinow - na stanowisko Zastępcy Dyżurnego w Zespole Dyżurnych Komendy Powiatowej Policji w Złotowie

sierż. szt. Damian Grelak na stanowisko Pomocnika Dyżurnego w Zespole Dyżurnych Komendy Powiatowej Policji w Złotowie

st. sierż. Magdalena Kudyba - na stanowisko Referenta w Zespole Dyżurnych Komendy Powiatowej Policji w Złotowie

st. sierż. Łukasz Barłóg - na stanowisko Asystenta w Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Powiatowej Policji w Złotowie

st. sierz. Dominik Nogalski – na stanowisko Dzielnicowego w Zespole Dzielnicowych Komisariatu Policji w Jastrowiu

mł. asp. Tomasz Jabłoński – na stanowisko Asystenta w Zespole Kryminalnym Posterunku Policji w Lipce

Szef złotowskich policjantów podziękował policjantom za dobrą pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu złotowskiego. Podkreślił, że wraz z awansem wzrastają oczekiwania dalszej dobrej służby. Życzył również awansowanym policjantom kolejnych sukcesów zawodowych.

IW