Spis telefonów - Spis telefonów KPP w Złotowie - KPP Złotów

Spis telefonów KPP w Złotowie

Spis telefonów

Sekretariat

Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie

 

067-265-0210

  

Naczelnik Wydziału Prewencji 

- podkom. Tomasz Kwasigroch

 

 

067-265-0221

Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji

- asp. Damian Korzeniowski

 

067-265-0222 

 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego

- podinsp. Jarosław Dobrzyński

 

067-265-0261

 

Sekretariat Wydziału Kryminalnego

 

 

067-265-0270

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

- podkom. Łukasz Zajączkowski

 

067-265-0271

Z-ca Naczelnika Wydziału Kryminalnego

-st. asp. Damian Wilk

 

067-265-0272

Specjalista ds. Dyscyplinarnych Skarg
i Wniosków

- asp. sztab. Izabela Wrotek

 

067-265-0239

Specjaliści ds. nieletnich

- asp. sztab. Alicja Fidler

- sierż. sztab. Damian Pachuc

 

067-265-0238

  Rzecznik Prasowy KPP Złotów

- podkom. Maciej Forecki 

 

067-265-0239

Specjalista ds. Kadr i Szkolenia

- Agnieszka Mikulicz

 

067-265-0325

 

FUNKCJA RECEPCYJNA

 

 

067-265-0200