DANE KONTAKTOWE. - ZT NSZZ Policjantów w Złotowie - KPP Złotów

ZT NSZZ Policjantów w Złotowie

DANE KONTAKTOWE.

nszzZARZ¡D TERENOWY NSZZ POLICJANTóW

W ZŁOTOWIE

Al. Piasta 49

77-400 Złotów

tel. 67 265-03-09

e-mail: ztzlotow@nszzpwlkp.pl