Komenda Powiatowa Policji w Złotowie - KONTAKT - KPP Złotów

Komenda Powiatowa Policji w Złotowie

Komenda Powiatowa Policji w Złotowie

Aleja Piasta 49

77-400 Złotów

tel. 067-265-02-11 lub 67-265-00-90

 

Komendant Powiatowy Policji w Złotowie

mł. insp. Robert Chwedczyk

srd1

 

Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie

nadkom. Marcin Kowalski

 

Komendant Powiatowy Policji w Złotowie

w sprawach skarg i wniosków przyjmuje

w każdy poniedziałek w godzinach 15:30-17:30

 

 

Naczelnik Wydziału Prewencji

kom. Tomasz Kwasigroch

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji

asp. Damian Korzeniowski

korzeniowski123

 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego

podinsp. Jarosław Dobrzyński

spkpp

 

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

asp. Łukasz Zajączkowski

naczelnik_wk

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego

st. asp. Damian Wilk

zastpca_n_wk