STOP KRADZIEŻOM SAMOCHODÓW! - STOP - KRADZIEŻOM SAMOCHODÓW! - KPP Złotów

STOP - KRADZIEŻOM SAMOCHODÓW!

STOP KRADZIEŻOM SAMOCHODÓW!

STOP KRADZIEŻOM SAMOCHODóW!
 

Policyjne statystyki wskazują ciągle na zbyt wysoki poziom zdarzeń w kategorii przestępczości samochodowej. Dotyczy to m.in. kradzieży samochodów, kradzieży z samochodów oraz kradzieży z włamaniem do samochodów.

 
 nocstop_logo

 

Mając na uwadze rosnącą liczbę samochodów poruszających się na naszych drogach można domniemywać, że ta kategoria przestępczości będzie dominować również w najbliższych latach. Dlatego policjanci Wydziały Prewencji KWP w Poznaniu przygotowali program prewencyjny pod nazwą „STOP NOC”. program realizowany jest na terenie całego województwa wielkopolskiego - także na terenie powiatu złotowskiego.

Pogram zakłada zapobieganie kradzieżom pojazdów w ramach działań profilaktycznych. Jego istotą jest oznakowanie pojazdów, których właściciele deklarują, że nie jeżdżą samochodem w godzinach pomiędzy 23.00 a 4.00. Specjalne oznakowanie w postaci holograficznych, odblaskowych naklejek umieszczonych z tyłu i z przodu pojazdu, pozwala policjantom pełniącym służbę stosunkowo szybko zidentyfikować taki pojazd i skontrolować czy porusza się nim jego właściciel czy też został skradziony.

Przystąpienie do programu jest bardzo proste. Po otrzymaniu pakietu, który można uzyskać w jednostkach Policji lub oddziałach TUiR Warta, trzeba oznakować swój pojazd poprzez naklejenie od strony wewnętrznej na przedniej i tylnej szybie holograficznej naklejki. Oznakowany w tak widoczny sposób pojazd znajdujący się w ruch w godzinach nocnych będzie łatwo rozpoznawalny przez policyjne patrole. Jeżeli policjanci zauważą taki pojazd będzie on zatrzymany i poddany dokładnemu sprawdzeniu.